บริษัท ไพศาล ซุปเปอร์ลีน จำกัด.
สำนักงานใหญ่ : 5/685 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 7413
โทร. 02-420-7742, 02-812-4026,- 02-812-4952-3,
02-812-4070, แฟกซ์ : 02-812-2739
สาขาคลองหลวง : 41/64-65 หมู่ 8 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-153-4531-2 แฟ็กซ์ : 02-153-4532
E-mail: INFO@PSL-CASTER.COM
ดูรูปขนาดจริง